REAB säljer de bäst förädlade kloner som European Willow Breeding (EWB) har korsat fram. Sortmaterialet består utav mycket högavkastande, rostresistenta och vinterhärdiga kloner. REAB betalar en växtförädlaravgift av försålt material till EWB.
För att lära er mer om detta förnybar energi kan ni klicka på följande länk.

NYTT Planteringsstöd 2016

Inför 2016 så har Länsstyrelsen beviljat ett planteringsstöd för salix på 5800 kr/ha. Det betyder ett kraftigt reducerat pris vid plantering. Vi planterar åt Er till en kostnad av 9700 kr/ha, vilket innebär en kostnad på 3900 kr/ha för Er plus markberedning (harvning etc.).

Följande certifierade kloner finns för försäljning 2016
Sort

Estelle
Birgit
Wilhelm
Erik
Winter
Ester
_______________________________

Vägkäppar

Raka salixkäppar är även utmärkta vägkäppar, kontakta oss för mer information, se kontaktsidan för detaljer
Försäljning
Kontakta Sten Segerslätt, se kontaktsidan för detaljer.

EWB, salixförädling

2011 startade REAB i sammarbete med tre andra aktörer på salixmarknaden förädlingsföretaget European Willow Breeding, vars syfte är att ta fram de bästa salixklonerna till marknaden.
Gå in på ewb.nu för mer information.